Ценка Тодорова

  Ценка Тодорова завършва магистратура в Академия за музикално, танцово и изобразително  изкуство – гр. Пловдив с квалификация преподавател по акордеон (1995) и пиано (2004). Специализира „Развиване на гражданска култура в предучилищната и училищна подготвка” в Департамент за информация и усъвършенстване на учители към СУ „Св. Климент Охридски” гр. София (2014).

  От 2002 г. е преподавател по акордеон, камерна музика, ансамблово свирене и методика на обучението по акордеон в НУИ „Панайот  Пипков“ - гр. Плевен. Ръководител е на Ансамбъл „Акордеомания – Джуниър”.

  От 2017 г. е с Първа професионалноквалификационна степен от ДИУУ към СУ „Св. Климент Охридски” – гр. София. Aвтор е на научни публикации (2017) в специализирано електронно списание на ДИУУ.

  Обменя професионален опит със световно признати педагози и изпълнители в акордеонното изкуство като Юрий Шишкин, Александър Поелуев, Франк Анжелис, Владимир Зубицки, Мартинас Левицкис, Никола Пекович и др.

   

  Освен с педагогическа дейност, Ценка Тодорова разработва и участва в реализацията на проекти  в сферата на музикалното изкуство:
  - II „Български и немски акордеонисти – заедно в един оркестър, заедно на една сцена” с място на реализация гр. Плевен 2017;
  - „Български и немски акордеонисти – заедно в един оркестър, заедно на една сцена” с място на реализация Германия 2016;
  - Обновяване на инструментариума в Национално училище по изкуства „Панайот Пипков” – гр. Плевен по Национална програма „Модернизиране на системата на професионалното образование”, 2014/2015;
  - „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти” – извънкласни и извънучилищни дейности с Ансамбъл „Акордеомания – Джуниър”, 2014/2015, 2013/2014.
  - По програма „Мобилност” към НФК - 2017, 2016, 2015, 2012, 2011 г.

   

  Нейни ученици са удостоени със стипендии, предоставени от Министерство на културата за деца с изявени дарби и таланти, от Фондация „Комунитас“,  носители са на награди от:
  - I Международен конкурс за акордеонисти и баянисти - гр. Пакш, Унгария
  - XXVI Международен конкурс за акордеонисти - Ланчано, Италия;
  - IV Мждународен конкурс за акордеон/баян MEHFEST - Белград, Сърбия;
  - I и II Интернационален конкурс за акордеон „Гeoрги Гълъбов”, Бистрица, Столична община;
  - Национален конкурс за акордеонисти „Танцуващи клавиши” - гр. Нови пазар;
  - Международен детски фестивал "Млади таланти", гр. София;
  - МДЮК "Орфеева дарба", гр София.

   

  © 2021 „Акордеомания Арт“ Сдружение. Всички права запазени.