Актуално

    Втори Международен фестивал "Акордеомания 2021"

    04-05-2021

    Втори Международен фестивал "Акордеомания 2021" се организира от Сдружение Акордеомания Арт в периода 1-4 юли с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по програма "Мобилност" I. Фестивал Акордеомания 2021 има за...

    Фестивал "Акордеомания" 2023

    © 2023 „Акордеомания Арт“ Сдружение. Всички права запазени.